Η ΕΕ στηρίζει τη διασυνοριακή δημοσιογραφία με 14 εκατ. ευρώ

EU support for the news media sector

Δώδεκα κοινοπραξίες ειδησεογραφικών οργανισμών έλαβαν από την ΕΕ στήριξη συνολικού ύψους 14 εκατ. ευρώ για διασυνοριακά έργα, με σκοπό την ενίσχυση του τομέα των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης κατά την επόμενη διετία.

Οι δώδεκα επιλεγείσες κοινοπραξίες έχουν διάφορα προφίλ, όπως ερευνητική δημοσιογραφία, κοινοτικά μέσα ενημέρωσης, δημοσιογραφία στη νοηματική γλώσσα, πόντκαστ και νεανική δημοσιογραφία και απλώνονται σε όλη την ΕΕ και σε άλλες χώρες του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Οι δραστηριότητες των χρηματοδοτούμενων έργων περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών και συντακτικών προτύπων, τη δοκιμή νέων τύπων αιθουσών σύνταξης και νέων μορφών περιεχομένου, προγράμματα κατάρτισης και διασυνοριακές παραγωγές. Οι δικαιούχοι του έργου λειτουργούν με πλήρη συντακτική ανεξαρτησία.

Τα έργα αυτά επελέγησαν κατόπιν της δεύτερης ετήσιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για συμπράξεις δημοσιογραφίας  του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» το 2022, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «NEWS», η οποία ανακοινώθηκε με το σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα.

Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας δημοσιεύεται από μία νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συμπράξεις δημοσιογραφίας, με σκοπό την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ ειδησεογραφικών οργανισμών σε όλη την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της πρώτης από αυτές τις ετήσιες προσκλήσεις, η οποία δημοσιεύτηκε το 2021 με προϋπολογισμό 8 εκατ. ευρώ, επελέγησαν επτά έργα. Η τρίτη και πλέον πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συμπράξεις δημοσιογραφίας, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2022 και βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης, ενώ τα έργα που θα επιλεγούν αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2024.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4021/MEX_23_4021_EN.pdf

Μια επισκόπηση των επιχορηγήσεων σε ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης είναι διαθέσιμη εδώhttps://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eu-support-news-media-sector

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο