Η Επιτροπή αποστέλλει κοινοποίηση αιτιάσεων στη Microsoft για πιθανώς καταχρηστικές πρακτικές συνδυασμένης πώλησης όσον αφορά το Teams

Microsoft over possibly abusive tying practices

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησε στη Microsoft την προκαταρκτική της άποψη ότι η εταιρεία παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ, συνδέοντας το προϊόν επικοινωνίας και συνεργασίας Teams με τις δημοφιλείς εφαρμογές παραγωγικότητας που περιλαμβάνονται στις σειρές της για επιχειρήσεις Office 365 και Microsoft 365.

Οι προμηθευτές λογισμικού επιχειρηματικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft, διανέμουν όλο και περισσότερο το εν λόγω λογισμικό υπό μορφή λογισμικού ως υπηρεσίας («SaaS»), δηλαδή λογισμικού που φιλοξενείται σε υποδομές υπολογιστικού νέφους της επιλογής του προμηθευτή. Η Επιτροπή διαπιστώνει προκαταρκτικά ότι η Microsoft κατέχει παγκοσμίως δεσπόζουσα θέση στην αγορά εφαρμογών παραγωγικότητας SaaS για επαγγελματική χρήση.

Η Επιτροπή ανησυχεί ότι, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2019, η Microsoft συνδέει το Teams με τις βασικές της εφαρμογές παραγωγικότητας SaaS, περιορίζοντας έτσι τον ανταγωνισμό στην αγορά προϊόντων επικοινωνίας και συνεργασίας και προασπίζοντας τη θέση της στην αγορά λογισμικών παραγωγικότητας και το βασισμένο σε σουίτες λογισμικού μοντέλο της από τους ανταγωνιστές προμηθευτές ατομικού λογισμικού.

Εάν επιβεβαιωθούν, οι πρακτικές αυτές θα συνιστούσαν παραβίαση του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Η αποστολή της κοινοποίησης αιτιάσεων δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την Πολιτική Ανταγωνισμού δήλωσε σχετικά: «Ανησυχούμε ότι η Microsoft ενδέχεται να δίνει στο δικό της προϊόν επικοινωνίας Teams αδικαιολόγητο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, συνδέοντάς το με τις δημοφιλείς της σειρές παραγωγικότητας για επιχειρήσεις. Η διαφύλαξη του ανταγωνισμού στα εργαλεία εξ αποστάσεως επικοινωνίας και συνεργασίας είναι καίριας σημασίας, καθώς προάγει την καινοτομία στις εν λόγω αγορές. Εάν επιβεβαιωθεί, η συμπεριφορά της Microsoft θα ήταν παράνομη βάσει των κανόνων ανταγωνισμού. Η Microsoft έχει τώρα την ευκαιρία να απαντήσει στις ανησυχίες μας.»

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3466/MEX_24_3466_EN.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_3446/IP_24_3446_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο