Η Επιτροπή αποστέλλει στην πλατφόρμα Χ αίτημα παροχής πληροφοριών βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες

information to X under DSA

Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έστειλαν επίσημα στο Χ αίτημα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA). Το αίτημα αυτό βασίζεται στις υποδείξεις που έλαβαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με την εικαζόμενη διάδοση παράνομου περιεχομένου και παραπληροφόρησης, ιδίως τη διάδοση τρομοκρατικού και βίαιου περιεχομένου και ρητορικής μίσους. Το αίτημα αφορά επίσης τη συμμόρφωση με άλλες διατάξεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Μετά τον χαρακτηρισμό του ως πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας, το X υποχρεούται να συμμορφώνεται με το πλήρες σύνολο διατάξεων που θέσπισε η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες από τα τέλη Αυγούστου 2023, που περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου, την παραπληροφόρηση, την έμφυλη βία, καθώς και τυχόν αρνητικές επιπτώσεις ως προς την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων του παιδιού, της δημόσιας ασφάλειας και της πνευματικής ευεξίας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διερευνούν τη συμμόρφωση του Χ με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις πολιτικές και τις ενέργειές του σχετικά με τις ειδοποιήσεις για παράνομο περιεχόμενο, τη διαχείριση καταγγελιών, την εκτίμηση κινδύνων και τα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων που εντοπίζονται. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν την εξουσία να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες από το Χ προκειμένου να επαληθεύσουν την ορθή εφαρμογή του νόμου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4953/IP_23_4953_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο