Η Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να ξεκινήσει την επόμενη φάση του έργου για το ψηφιακό ευρώ

digital euro project

Η Επιτροπή χαιρετίζει τηn απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να προχωρήσει στην προπαρασκευαστική φάση του έργου για το ψηφιακό ευρώ, μετά την ολοκλήρωση της διερευνητικής φάσης του.

Η ΕΚΤ ολοκλήρωσε την έρευνα που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 για την αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τη διανομή του ψηφιακού ευρώ. Στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής φάσης η ΕΚΤ θα αναλύσει πιο διεξοδικά τις πιθανές επιλογές σχεδιασμού, την εμπειρία των χρηστών και τις τεχνικές λύσεις για ένα ψηφιακό ευρώ, ώστε να προετοιμαστεί για την πιθανή ανάπτυξη και την έκδοσή του. Η προπαρασκευαστική φάση θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2023 και αναμένεται να διαρκέσει δύο χρόνια. Με βάση τα αποτελέσματα των εν λόγω εργασιών και αναλύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ενδέχεται να αποφασίσει την πιλοτική εφαρμογή ενός πιθανού ψηφιακού ευρώ, πριν προχωρήσει στην κανονική έκδοσή του.

Οι εργασίες της ΕΚΤ στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής φάσης θα τροφοδοτήσουν επίσης τις νομοθετικές συζητήσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για το ψηφιακό ευρώ, η οποία υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2023. Στόχος της νομοθεσίας είναι να διασφαλιστεί ότι το μελλοντικό ψηφιακό ευρώ θα παρέχει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις την πρόσθετη επιλογή να πληρώνουν ψηφιακά χρησιμοποιώντας μια ευρέως αποδεκτή, οικονομικά προσιτή, ασφαλή και ανθεκτική μορφή δημόσιου χρήματος οπουδήποτε στην ευρωζώνη. Το ψηφιακό ευρώ, εάν εκδοθεί, θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μετρητά, τα οποία θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα και να χρησιμοποιούνται. Γι’ αυτό η Επιτροπή υπέβαλε επίσης νομοθετική πρόταση σχετικά με το καθεστώς νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για το ενιαίο νόμισμα.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τη θέσπιση του ψηφιακού ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη. Εφόσον εγκριθεί η νομοθεσία-πλαίσιο για το ψηφιακό ευρώ από τους συννομοθέτες της ΕΕ, η τελική απόφαση για την έκδοση του ψηφιακού ευρώ εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΚΤ, η οποία ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία, σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_5145/MEX_23_5145_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο