Η Επιτροπή χαιρετίζει την ολοκλήρωση της βασικής νομοθεσίας «Fit for 55», η οποία βάζει την ΕΕ σε τροχιά υπέρβασης των στόχων του 2030

Fit for

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση των τελευταίων δύο πυλώνων της δέσμης νομοθετικών μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55% (Fit for 55), η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ για το 2030. Με τη σημερινή έγκριση της αναθεωρημένης οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και του κανονισμού ReFuelEU για τις αεροπορικές μεταφορές, η ΕΕ έχει πλέον νομικά δεσμευτικούς στόχους για το κλίμα που καλύπτουν όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας. Ενόψει της κρίσιμης διάσκεψης COP28 των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα και των ευρωεκλογών του επόμενου έτους, η εν λόγω δέσμη νομοθετικών μέτρων καταδεικνύει ότι η Ευρώπη υλοποιεί την υπόσχεσή της προς τους πολίτες και τους διεθνείς εταίρους να ηγηθεί της δράσης για το κλίμα και να διαμορφώσει την πράσινη μετάβαση προς όφελος των πολιτών και των βιομηχανιών. Η τελική δέσμη νομοθετικών μέτρων αναμένεται να μειώσει τις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 57% έως το 2030.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κάνει πράξη την αλλαγή που χρειαζόμαστε για να μειώσουμε τις εκπομπές CO2. Αυτό γίνεται με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών μας και παρέχοντας ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η νομοθεσία για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 έχει πλέον θεσπιστεί, και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρισκόμαστε και σε τροχιά υπέρβασης αυτής της φιλοδοξίας. Στέλνουμε έτσι στην Ευρώπη και στους παγκόσμιους εταίρους μας το μήνυμα ότι η πράσινη μετάβαση είναι δυνατή και ότι η Ευρώπη υλοποιεί τις υποσχέσεις της

Με τη σημερινή έγκριση της αναθεωρημένης οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και του κανονισμού ReFuelEU για τις αεροπορικές μεταφορές, η ΕΕ έχει πλέον νομικά δεσμευτικούς στόχους για το κλίμα που καλύπτουν όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας. Η συνολική δέσμη μέτρων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στόχους μείωσης των εκπομπών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, έναν στόχο για την ενίσχυση των φυσικών καταβοθρών άνθρακα, ένα επικαιροποιημένο σύστημα εμπορίας εκπομπών για τον περιορισμό τους, την τιμολόγηση της ρύπανσης και την κινητοποίηση επενδύσεων στην πράσινη μετάβαση, καθώς και μέτρα κοινωνικής στήριξης των πολιτών και των μικρών επιχειρήσεων. Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα διασφαλίζει ότι τα εισαγόμενα εμπορεύματα καταβάλλουν ισοδύναμη τιμή άνθρακα σε στοχευμένους τομείς. Η ΕΕ έχει πλέον επικαιροποιήσει τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση και θα καταργήσει σταδιακά την παραγωγή νέων ρυπογόνων οχημάτων έως το 2035, ενισχύοντας παράλληλα τις υποδομές φόρτισης και προωθώντας τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στις οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές.

Η εν λόγω δέσμη νομοθετικών μέτρων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για άλλους εκκρεμείς νομοθετικούς φακέλους και προτάσεις, ενώ η εν λόγω νομοθεσία αρχίζει πλέον να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4842/MEX_23_4842_EN.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου, : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4754/IP_23_4754_EN.pdf καθώς και τις ερωταπαντήσεις σχετικά με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, τον επιμερισμό των προσπαθειών και τις φυσικές καταβόθρες άνθρακα, το πώς θα καταστεί το ενεργειακό μας σύστημα κατάλληλο για τον στόχο του 55%, τις βιώσιμες μεταφορές και τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο