Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την περαιτέρω ψηφιοποίηση των δικαστικών συστημάτων της ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας

digitalising EU judicial systems

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επί των νέων κανόνων της ΕΕ για την ψηφιοποίηση της δικαστικής συνεργασίας και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές αστικές, εμπορικές και ποινικές υποθέσεις, οι οποίοι προτάθηκαν από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2021.

Οι νέοι αυτοί κανόνες θα καταστήσουν τη διασυνοριακή δικαστική συνεργασία στην ΕΕ πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, με ορισμένες σαφώς καθορισμένες εξαιρέσεις. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τα δικαστήρια και άλλες δικαστικές αρχές. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή ακροαματικών διαδικασιών εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης, τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις. Η νομοθεσία θα διασφαλίσει επίσης ότι δεν θα υπάρχουν νομικά εμπόδια στη διαβίβαση με ψηφιακά μέσα αιτήσεων, εγγράφων και δεδομένων μεταξύ των δικαστικών αρχών των διαφόρων κρατών μελών.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε σχετικά: «Το έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα· το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τη δικαιοσύνη. Η νέα νομοθεσία αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ψηφιακές λύσεις για να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν και να διευκολύνουν τις δικαστικές διαδικασίες. Επίσης, θα εφοδιάσει τις δικαστικές αρχές με γρήγορα και ασφαλή μέσα για την ανταλλαγή των απαιτούμενων πληροφοριών. Αυτή είναι η ΕΕ στην καλύτερη έκφανσή της: επιλύει πραγματικά προβλήματα και βελτιώνει τη ζωή των Ευρωπαίων.»

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς πρόσθεσε τα εξής: «Ο εν λόγω κανονισμός αναβαθμίζει τη δικαστική συνεργασία καθιστώντας τη ανθεκτική, αξιόπιστη, ασφαλή και σημαντικά ταχύτερη. Ταυτόχρονα, οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν σημαντικά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να επιλέξουν μεταξύ των παραδοσιακών και των ψηφιακών διαύλων επικοινωνίας και επιτρέποντας την εξ αποστάσεως συμμετοχή σε ακροαματικές διαδικασίες, γεγονός που θα εξαλείψει τα μειονεκτήματα της φυσικής απόστασης από το δικαστήριο.»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα τη χθεσινή πολιτική συμφωνία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3602/MEX_23_3602_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/digitalisation-justice/digitalisation-cross-border-judicial-cooperation_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο