Η Επιτροπή διαθέτει 77 εκατ. EUR για στήριξη έκτακτης ανάγκης σε γεωργούς στην Αυστρία, την Τσεχία, την Πολωνία και την Πορτογαλία

Commission allocates € million in emergency support to farmers in Austria Czechia Poland and Portugal

Η Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση 77 εκατ. EUR από το γεωργικό αποθεματικό για τη στήριξη των γεωργών από τους τομείς των οπωροκηπευτικών και του οίνου της Αυστρίας, της Τσεχίας και της Πολωνίας, οι οποίοι πρόσφατα επλήγησαν από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα πρωτοφανούς μεγέθους, καθώς και των Πορτογάλων οινοπαραγωγών που αντιμετωπίζουν σοβαρές διαταραχές της αγοράς.

Οι προτάσεις της Επιτροπής, που έγιναν δεκτές από τα κράτη μέλη, διαθέτουν 10 εκατ. EUR στην Αυστρία, 15 εκατ. EUR στην Τσεχία, 37 εκατ. EUR στην Πολωνία και 15 εκατ. EUR στην Πορτογαλία. Οι χώρες αυτές μπορούν να συμπληρώσουν την εν λόγω στήριξη της ΕΕ έως και κατά 200 % με εθνικούς πόρους.

Την άνοιξη του τρέχοντος έτους, η Τσεχία, τμήματα της Αυστρίας και τμήματα της Πολωνίας επλήγησαν από πρωτοφανή παγετό ο οποίος, μετά από ασυνήθιστα ήπιες θερμοκρασίες τον Μάρτιο, επηρέασε σημαντικά τους οπωρώνες και τους αμπελώνες. Πρόσθετες ζημίες προκλήθηκαν στην Πολωνία από χαλάζι. Οι περιοχές και το μερίδιο της σχετικής παραγωγής είναι σημαντικά και θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των επηρεαζόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι εθνικές αρχές θα διανέμουν την ενίσχυση απευθείας στους γεωργούς για να τους αποζημιώσουν για τις οικονομικές τους απώλειες. ΗΑυστρία, η Τσεχία και η Πολωνία θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των μέτρων, ιδίως τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της μεμονωμένης ενίσχυσης, τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο του μέτρου, την αξιολόγησή του και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού και υπεραντιστάθμισης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_3685/IP_24_3685_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο