Η Επιτροπή εγκαινιάζει υπηρεσία μίας στάσης για τη στήριξη ερευνητών από την Ουκρανία

Η Επιτροπή εγκαινίασε την πύλη «Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας για την Ουκρανία» (ERA4Ukraine), μια υπηρεσία μίας στάσης για υπηρεσίες πληροφόρησης και στήριξης σε ερευνητές με έδρα την Ουκρανία και ερευνητές που εγκαταλείπουν την Ουκρανία. Η πύλη συγκεντρώνει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, ανά χώρα και από μη κυβερνητικές ομάδες. Στόχος της είναι να βοηθά ερευνητές που πλήττονται να βρίσκουν στέγαση και ευκαιρίες απασχόλησης, να διευκολύνει την αναγνώριση των πτυχίων τους και να προσφέρει άλλες υπηρεσίες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1942/IP_22_1942_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο