Η Επιτροπή καταρτίζει νέο χάρτη πορείας της ΕΕ με μέτρα προτεραιότητας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών

Roadmap to fight drug trafficking and organised crime

Η Επιτροπή εγκρίνει χάρτη πορείας της ΕΕ για την ενίσχυση της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών και των εγκληματικών δικτύων, αξιοποιώντας τις νομοθετικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες που έχουν προταθεί μέχρι στιγμής. Το εμπόριο ναρκωτικών είναι μία από τις σημαντικότερες απειλές για την ασφάλεια που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ. Οι κατασχέσεις κοκαΐνης στην ΕΕ φθάνουν σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς, μόνο το 2021, κατασχέθηκαν 303 τόνοι. Οι δραστηριότητες των εγκληματικών δικτύων έχουν εξελιχθεί ως προς την κλίμακα, την πολυπλοκότητα και τις βίαιες συνέπειές τους.

Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και τους διεθνείς εταίρους της. Πρέπει να διαχειριστούμε από κοινού τις απειλές που αντιμετωπίζουμε· Για τον λόγο αυτό ,η Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν πλήρως τις δράσεις προτεραιότητας, καθώς και τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που παρουσιάζονται στον χάρτη πορείας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4981/IP_23_4981_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο