Η Επιτροπή καθορίζει τα βασικά βήματα για τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων με σκοπό την προστασία των ανθρώπων και της ευημερίας

managing climate risks to protect people and prosperity Airbubble playground in Warsaw

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα ανακοίνωση σχετικά με τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων στην Ευρώπη. Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη της μπορούν να προβλέψουν, να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν καλύτερα τους αυξανόμενους κλιματικούς κινδύνους. Παρουσιάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προετοιμάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές που σώζουν ζωές, μειώνουν το κόστος και προστατεύουν την ευημερία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ανακοίνωση ανταποκρίνεται στην πρώτη ευρωπαϊκή εκτίμηση κλιματικών κινδύνων ( EUCRA), μια επιστημονική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Από κοινού, αποτελούν έκκληση για ανάληψη δράσης για όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και για τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Καθορίζουν σαφώς τον τρόπο με τον οποίο όλοι οι σημαντικοί τομείς και τομείς πολιτικής εκτίθενται σε κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα, πόσο σοβαροί και επείγοντες είναι οι κίνδυνοι και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει σαφήνεια σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_1385/IP_24_1385_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο