Η Επιτροπή κινείται προς έναν ενισχυμένο κώδικα δεοντολογίας για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο

Conduct on countering illegal hate speech online

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε μια διήμερη συζήτηση στο πλαίσιο της ομάδας υψηλού επιπέδου για την καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους και την αντιμετώπιση του μίσους και της μισαλλοδοξίας, την οποία συνδιοργάνωσε με την ισπανική Προεδρία.

Η Επιτροπή συζήτησε με τους συνυπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας, τις εθνικές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα χαρακτηριστικά του επικείμενου ενισχυμένου κώδικα, του «κώδικα δεοντολογίας+», υπό το πρίσμα της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Στόχος του ενισχυμένου κώδικα είναι να αναπτυχθεί ως ένα εργαλείο όχι μόνο θεραπείας, αλλά και ως ένα εργαλείο εστιασμένο στην αφαίρεση περιεχομένου, το οποίο θα παρακινεί τις διαδικτυακές πλατφόρμες να ενισχύσουν την πρόληψη και να προβλέψουν τις απειλές.

Ο κώδικας δεοντολογίας κατά της παράνομης ρητορικής μίσους —που τέθηκε σε εφαρμογή το 2016— με την πάροδο των ετών έχει καταστεί ένα αποτελεσματικό και επιτυχημένο εργαλείο για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Η παράνομη ρητορική μίσους που επισημαίνεται στις πλατφόρμες αποσύρεται γρήγορα, ενώ οι περισσότερες κοινοποιήσεις εξετάζονται από τις συμμετέχουσες εταιρείες εντός 24 ωρών. Ωστόσο, μπορούν και πρέπει να γίνουν περισσότερα.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε σχετικά: «Η παράνομη ρητορική μίσους δεν έχει θέση στην κοινωνία μας, ούτε στο διαδίκτυο ούτε έξω από αυτό. Ο κώδικας δεοντολογίας, από το 2016 που τον πρότεινα, έχει καταστεί ένα μοναδικό εργαλείο. Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες παρέχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τον χειρισμό της παράνομης ρητορικής στο διαδίκτυο. Καθώς οι ψηφιακές προκλήσεις μεταβάλλονται, ο ενισχυμένος κώδικας θα συμβάλει στην ευέλικτη αντιμετώπισή τους, αλλά και στον διάλογο μεταξύ των εταιρειών τεχνολογίας, της κοινωνίας των πολιτών και της Επιτροπής.»

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, ο οποίος εκφώνησε εναρκτήρια ομιλία στη συνεδρίαση της ομάδας υψηλού επιπέδου, προσέθεσε: «Ο κώδικας δεοντολογίας που συμφωνήσαμε το 2016 με τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο. Ωστόσο, το ψηφιακό τοπίο έχει μεταβληθεί, αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις και απειλές διαδικτυακής ρητορικής μίσους και κατά της ελευθερίας της έκφρασης. Η ΕΕ έχει επίσης θεσπίσει δεσμευτικούς κανόνες για ένα ασφαλέστερο διαδικτυακό περιβάλλον με ενισχυμένη λογοδοσία, στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Τώρα κινούμαστε γρήγορα προς έναν «κώδικα δεοντολογίας+» και καλώ όλους τους υπογράφοντες να καταλήξουν σύντομα σε μια φιλόδοξη συμφωνία, χάρη στην οποία η ΕΕ θα καταστεί ένας τόπος όπου δεν έχει θέση το μίσος.»

Τα μέλη της ομάδας υψηλού επιπέδου συζήτησαν επίσης τη διάσταση της ρητορικής μίσους εντός των εθνικών σχεδίων δράσης κατά του ρατσισμού και του αντισημιτισμού, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού 2020-2025 και τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4944/MEX_23_4944_EN.pdf 
Παρακολουθήστε την εναρκτήρια ομιλία του Επιτρόπου κ. Ρεντέρςστις 10 Οκτωβρίου στη Μαδρίτη εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_23_4871/SPEECH_23_4871_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα της Επιτροπής για την πρόληψη και την καταπολέμηση των διαφόρων μορφών ρατσισμού, μίσους και μισαλλοδοξίας, καθώς και σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας είναι διαθέσιμες εδώ : https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-hate-speech-and-hate-crime_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο