Η Επιτροπή ορίζει την πλατφόρμα περιεχομένου ενηλίκων Xnxx ως πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες

platform XNXX

Η Επιτροπή χαρακτήρισε επίσημα το Xnxx ως πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα (VLOP) στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Το Xnxx είναι μια πλατφόρμα περιεχομένου ενηλίκων με κατά μέσο όρο περισσότερους από 45 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εν λόγω αριθμός χρήστη, τον οποίο ο Xnxx έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή, υπερβαίνει το κατώτατο όριο της DSA για τον χαρακτηρισμό του ως VLOP. Μετά τον σημερινό χαρακτηρισμό της ως VLOP, η Xnxx θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους αυστηρότερους κανόνες βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες εντός τεσσάρων μηνών από την κοινοποίησή της (δηλαδή έως τα μέσα Νοεμβρίου 2024). Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την ενδυνάμωση και την προστασία των χρηστών στο διαδίκτυο, την πρόληψη της πρόσβασης ανηλίκων σε πορνογραφικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων με εργαλεία επαλήθευσης της ηλικίας, την παροχή πρόσβασης σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα σε ερευνητές και τη δημοσίευση αποθετηρίου διαφημίσεων.

Το Xnxx πρέπει επίσης να αξιολογεί και να μετριάζει δεόντως τυχόν συστημικούς κινδύνους που απορρέουν από τις υπηρεσίες του, όπως οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου, ή οι αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική ευεξία του χρήστη. Η ορισθείσα πλατφόρμα πρέπει να υποβάλει την πρώτη έκθεση αξιολόγησης κινδύνου έως τα μέσα Νοεμβρίου 2024.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_3723/IP_24_3723_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο