Η Επιτροπή προτείνει απλουστευμένους, σαφέστερους και ψηφιακούς κανόνες για τα απορρυπαντικά στην ενιαία αγορά

detergents in the Single Market

Η Επιτροπή πρότεινε έναν αναθεωρημένο κανονισμό για τα απορρυπαντικά, ο οποίος απλουστεύει τους ισχύοντες κανόνες και τους καθιστά ανθεκτικούς στις μελλοντικές εξελίξεις με στόχο την καλύτερη προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και τη διασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς απορρυπαντικών. Οι αναθεωρημένοι κανόνες καλύπτουν νέα καινοτόμα προϊόντα, όπως απορρυπαντικά που περιέχουν μικροοργανισμούς, και βιώσιμες νέες πρακτικές, όπως η πώληση επαναπλήρωσης απορρυπαντικών. Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν επίσης ψηφιακή επισήμανση και διαβατήριο προϊόντος για απορρυπαντικά και επιφανειοδραστικές ουσίες.

Η παρούσα πρόταση επικαιροποιεί τους υφιστάμενους κανόνες σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της στρατηγικής για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα και της πρόσφατα εκδοθείσας ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2481/IP_23_2481_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο