Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης από μικροπλαστικά από πλαστικά συσσωματώματα

microplastic pollution from plastic pellets

Η Επιτροπή προτείνει για πρώτη φορά μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης από μικροπλαστικά από την ακούσια απελευθέρωση πλαστικών συσσωματωμάτων. Επί του παρόντος, περίπου 52 έως 184 χιλιάδες τόνοι συσσωματωμάτων απελευθερώνονται ετησίως στο περιβάλλον λόγω κακής διαχείρισης σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η σημερινή πρόταση έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που χειρίζονται συσσωματώματα στην ΕΕ λαμβάνουν τα αναγκαία προληπτικά μέτρα. Αυτό αναμένεται να μειώσει την έκλυση συσσωματωμάτων έως και κατά 74 %, οδηγώντας σε καθαρότερα οικοσυστήματα, συμβάλλοντας σε ποταμούς και ωκεανούς χωρίς πλαστική ύλη και μειώνοντας τους δυνητικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Τα κοινά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλουν επίσης στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους φορείς εκμετάλλευσης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4984/IP_23_4984_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο