Η Επιτροπή θα επενδύσει πάνω από 210 εκατ. ευρώ στην κυβερνοασφάλεια και στις ψηφιακές ικανότητες και τεχνολογίες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»

Digital Europe Program

H Επιτροπή δημοσίευσε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων προϋπολογισμού άνω των 210 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών ικανοτήτων στην ΕΕ.

Όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, 35 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε έργα προστασίας μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και υποδομών ζωτικής σημασίας. Άλλα 12,8 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη, στήριξη και επέκταση των εθνικών και διασυνοριακών κέντρων επιχειρήσεων κυβερνοασφάλειας. Ποσό 35 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων κυβερνοασφάλειας, ενώ  20 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στα κράτη μέλη βοηθώντας τα να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις εθνικές στρατηγικές κυβερνοασφάλειας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις χρηματοδοτήσεις που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια λήγει στις 21 Ιανουαρίου 2025.

Όσον αφορά τις ικανότητες ψηφιακών δεξιοτήτων, 55 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε καίριους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών. Κονδύλια ύψους 25 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν σε δράσεις υπέρ της ανάπτυξης διαφόρων διασυνοριακών έργων μέσω κοινοπραξιών ευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής, βοηθώντας τα κράτη μέλη στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας. Άλλα 20 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη ευρωπαϊκών τοπικών ψηφιακών διδύμων (ψηφιακές εκδόσεις των τοπικών κοινοτήτων). Ποσό ύψους 8 εκατ. ευρώ θα επενδυθεί στα ευρωπαϊκά παρατηρητήρια ψηφιακών μέσων, χρηματοδοτώντας το έργο ανεξάρτητων περιφερειακών κόμβων για την ανάλυση και την καταπολέμηση της ψηφιακής παραπληροφόρησης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις χρηματοδοτήσεις που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια λήγει στις 21 Νοεμβρίου 2024.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3642/MEX_24_3642_EN.pdf

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»για την κυβερνοασφάλεια : https://cybersecurity-centre.europa.eu/news/new-call-proposals-under-digital-europe-programme-eur-102m-support-deployment-actions-area-2024-06-17_en ενώ εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το κυρίως πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» :  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/page-not-found

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμες εδώ :  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital

Νέες προκηρύξεις θα δημοσιευτούν του χρόνου, αφού εγκριθεί το πρόγραμμα εργασίας «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2025-2027.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο