Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ψηφιοποίηση των ταξιδιωτικών εγγράφων και τη διευκόλυνση των ταξιδιών

digitalisation of travel documents and facilitation of travel

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα δημόσια διαβούλευση σχετικά με μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την ψηφιοποίηση των ταξιδιωτικών εγγράφων και τη διευκόλυνση των ταξιδιών. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής Σένγκεν, αποσκοπεί στη θέσπιση ενιαίου προτύπου για τα ψηφιακά ταξιδιωτικά έγγραφα που χρησιμοποιούνται στον χώρο Σένγκεν. Τα ψηφιακά ταξιδιωτικά έγγραφα (π.χ. ψηφιακά διαβατήρια και δελτία ταυτότητας) θα διευκολύνουν τους συνοριακούς ελέγχους και τη ροή των διεθνών ταξιδιών, ενώ θα εκδίδονται ταχύτερα από τα έντυπα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Η διαβούλευση θα συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με το πώς θα μπορούσε η πρωτοβουλία να συμβάλει στην ομαλή διασυνοριακή μετακίνηση των ανθρώπων, καθώς και στην ασφάλεια της Ένωσης. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουνίου 2023.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_2144/MEX_23_2144_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο