Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει επείγουσα επανεξέταση της χρηματοδοτικής συνδρομής της προς την Παλαιστίνη

review of its financial assistance for Palestine

Η Επιτροπή καταδικάζει απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο η Χαμάς κατά του Ισραήλ. Μετά από αυτά τα γεγονότα, η Επιτροπή ανακοινώνει σήμερα ότι δρομολογεί επείγουσα επανεξέταση της συνδρομής της ΕΕ προς την Παλαιστίνη.
Στόχος της παρούσας επανεξέτασης είναι να διασφαλιστεί, επιπλέον των υφιστάμενων ασφαλιστικών δικλείδων, ότι καμία χρηματοδότηση της ΕΕ δεν επιτρέπει έμμεσα σε οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά του Ισραήλ.Η Επιτροπή θα επανεξετάσει επίσης κατά πόσο, υπό το πρίσμα των μεταβαλλόμενων συνθηκών στην περιοχή, θα πρέπει να προσαρμοστούν τα προγράμματα στήριξης του παλαιστινιακού πληθυσμού και της Παλαιστινιακής Αρχής.Η Επιτροπή θα διενεργήσει την εν λόγω επανεξέταση το συντομότερο δυνατόν και, μαζί με τα κράτη μέλη και τους εταίρους, θα συντονίσει τυχόν περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες.

Στο μεταξύ, δεδομένου ότι δεν προβλεπόταν κάποια πληρωμή, δεν θα υπάρξει αναστολή των πληρωμών.
Η παρούσα επανεξέταση δεν αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και των Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4850/IP_23_4850_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο