Η Νέα Ζηλανδία συμμετέχει στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη»

Horizon Europe Research and Innovation Programme

Στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή και η Νέα Ζηλανδία υπέγραψαν τη συμφωνία σύνδεσης σχετικά με τη συμμετοχή της Νέας Ζηλανδίας στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία σύνδεσης με στενό εταίρο που δεν βρίσκεται γεωγραφικά κοντά στην Ευρώπη. Σηματοδοτεί μια εντελώς νέα προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕ ενισχύει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς της με έμπιστους εταίρους που διαθέτουν στέρεη επιστημονική βάση και αξιόπιστο ιστορικό επιδόσεων στον τομέα της έρευνας.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» σημαίνει ότι οι ερευνητές/-τριες και οι οργανισμοί στη Νέα Ζηλανδία θα μπορούν να συμμετέχουν στον πυλώνα ΙΙ του προγράμματος, που είναι το σημαντικότερο και μεγαλύτερο συνεργατικό σκέλος και επικεντρώνεται κυρίως σε κοινές παγκόσμιες προκλήσεις στους τομείς του κλίματος, της ενέργειας, της κινητικότητας, στον ψηφιακό τομέα, στους τομείς της βιομηχανίας, του διαστήματος και της υγείας καθώς και σε άλλους τομείς. Θα συνεργάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος επί ίσοις όροις με οντότητες από τα κράτη μέλη της ΕΕ και θα έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και σε δίκτυα ερευνητών/-τριών στην Ευρώπη και πέραν αυτής με στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3728/IP_23_3728_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο