Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της πρακτικής άσκησης στην ΕΕ

traineeships in the EU

Η ποιοτική πρακτική άσκηση μπορεί να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν πρακτική εργασιακή πείρα και νέες δεξιότητες και, στη συνέχεια, να βρουν μια ποιοτική θέση εργασίας. Για τους εργοδότες, αποτελεί ευκαιρία για την προσέλκυση, την κατάρτιση και τη διατήρηση ταλέντων. Η ποιοτική πρακτική άσκηση απαιτεί δίκαιους και διαφανείς όρους εργασίας και ικανοποιητικό μαθησιακό περιεχόμενο.

Το πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για τις περιόδους πρακτικής άσκησης του 2014 καθορίζει 21 αρχές με τις οποίες διασφαλίζονται υψηλής ποιότητας συνθήκες μάθησης και εργασίας. Η Επιτροπή, στην αξιολόγηση που διενήργησε το 2023 με αντικείμενο αυτή τη σύσταση του Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι το πλαίσιο είχε θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της πρακτικής άσκησης στην ΕΕ. Ωστόσο, στην αξιολόγηση της Επιτροπής διαπιστώθηκε επίσης ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, και τόσο η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσαν την Επιτροπή να επιφέρει βελτιώσεις στον τομέα της πρακτικής άσκησης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_1489/IP_24_1489_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο