Ισότητα: Η Επιτροπή διοργανώνει την Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής του 2022 κατά του ρατσισμού

Επ’ ευκαιρία της διεθνούς ημέρας για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων, η Επιτροπή διοργανώνει τη δεύτερη «Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής κατά του ρατσισμού». Αυτή η ετήσια εκδήλωση αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού για την περίοδο 2020-2025. Παρέχει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στους εκπροσώπους των κρατών μελών, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, στους φορείς ισότητας και στις οργανώσεις βάσης την ευκαιρία να συζητήσουν τις επιτυχίες τους αλλά και τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα, η οποία θα εκφωνήσει την καταληκτική ομιλία, δήλωσε σχετικά: «Ο ρατσισμός διαιρεί και αποδυναμώνει τις κοινωνίες μας. Έχει τις ρίζες του σε βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις που οδηγούν σε αρνητικά στερεότυπα. Για τον λόγο αυτό, το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού καταπολεμά αποφασιστικά τον διαρθρωτικό ρατσισμό μέσω συγκεκριμένων μέτρων.»

Η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι, η οποία εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία, πρόσθεσε τα εξής: «Πριν από ενάμισι χρόνο θέσαμε σε εφαρμογή το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του ρατσισμού. Από την περσινή διάσκεψη κορυφής για την καταπολέμηση του ρατσισμού μέχρι σήμερα, ορίσαμε τον συντονιστή της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, δημιουργήσαμε ένα μόνιμο φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών κατά του ρατσισμού και θεσπίσαμε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τα δεδομένα που συνδέονται με την ισότητα και ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση εθνικών σχεδίων δράσης κατά του ρατσισμού. Καθώς τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και εγκρίνουν εθνικά σχέδια δράσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, στόχος μας είναι να υποβάλουμε πρόταση για δεσμευτική νομοθεσία για πρότυπα που θα ισχύουν για τους φορείς ισότητας, προκειμένου να τους ενισχύσουμε

Η φετινή διάσκεψη κορυφής προβλέπει μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές για την εκπόνηση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των εθνικών σχεδίων δράσης, καθώς και μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τη συμμετοχή των νέων στην καταπολέμηση του ρατσισμού, ενόψει του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Η πλήρης ημερήσια διάταξη της διάσκεψης κορυφής είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, ενώ είναι διαθέσιμη και δημόσια διαδικτυακή μετάδοση της εκδήλωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή διοργανώνει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία για τη φυλετική ισότητα, η οποία θα διαρκέσει έως τις 11 Απριλίου 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1934/MEX_22_1934_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο