Καμπότζη: Η αποστολή της ΕΕ εκτιμά την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εργασία

Μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) επισκέφθηκε την Καμπότζη από τις 5 έως τις 11 Ιουλίου 2018, προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση επιτόπου, όπως έχει δημιουργηθεί ύστερα από τις πρόσφατες ανησυχητικές εξελίξεις στη χώρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλύσει τώρα, κατά προτεραιότητα, τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής, ώστε να εξετάσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί στη συνέχεια. Η ανάλυση αυτή θα λάβει επίσης υπόψη πρόσθετες γραπτές παρατηρήσεις από τις αρχές της Καμπότζης, εκθέσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και άλλων φορέων που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της εφαρμογής από την Καμπότζη των διεθνών συμβάσεων που αφορούν το αδασμολόγητο σύστημα εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ). Το σύστημα εμπορικών συναλλαγών ΟΕΟ επιτρέπει στην Καμπότζη να εξάγει όλα τα προϊόντα (εκτός από όπλα και πυρομαχικά) στην ΕΕ, χωρίς ποσοστώσεις και δασμούς.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4467_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο