Κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις: Τίθενται σήμερα σε εφαρμογή οι κανόνες που διασφαλίζουν ότι οι αγορές της ΕΕ θα είναι δίκαιες και ανοικτές

Foreign Subsidies Regulation

Τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις. Αυτό το νέο σύνολο κανόνων για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις θα σώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά.

Ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις εφαρμόζεται σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες στην ΕΕ. Καλύπτει τις συγκεντρώσεις (συγχωνεύσεις και εξαγορές), τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και όλες τις άλλες καταστάσεις της αγοράς. Παρέχει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να διερευνά ξένες επιδοτήσεις που χορηγούνται από τρίτες χώρες σε επιχειρήσεις και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και να διορθώνει, εάν χρειαστεί, τις στρεβλωτικές επιπτώσεις αυτών των επιδοτήσεων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις σχετικές «Ερωταπαντήσεις».

Δεδομένου ότι ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή, οι επιχειρήσεις που πληρούν τα καθορισμένα ποσοτικά όρια έχουν στη διάθεσή τους τρεις μήνες, έως τις 12 Οκτωβρίου 2023, για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή μεγάλες συγχωνεύσεις που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές συνεισφορές από κυβερνήσεις χωρών εκτός ΕΕ που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο και/ή τις χρηματοδοτικές συνεισφορές από κυβερνήσεις τρίτων χωρών σε μεγάλες διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Τα έντυπα κοινοποίησης περιέχονται στον εκτελεστικό κανονισμό για την εφαρμογή του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις, ο οποίος εκδόθηκε στις 10 Ιουλίου 2023. Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης σήμερα νέες πρακτικές και τεχνικές πληροφορίες με οδηγίες προς τις εταιρείες για τη διαδικασία κοινοποίησης.

Για όλες τις άλλες καταστάσεις της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί, από σήμερα, να κινήσει έρευνες με δική της πρωτοβουλία (αυτεπαγγέλτως), αν υποπτεύεται την ύπαρξη στρεβλωτικών ξένων επιδοτήσεων, ή να ζητήσει ad hoc κοινοποιήσεις για μικρότερες συναλλαγές.

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχει ξένη επιδότηση που προκαλεί στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά, μπορεί να επιβάλει διαρθρωτικά ή μη διαρθρωτικά επανορθωτικά μέτρα στις επιχειρήσεις ή να τα αποδεχθεί ως δεσμεύσεις για την αποκατάσταση της στρέβλωσης. Μπορεί επίσης να απαγορεύσει την ολοκλήρωση συγχώνευσης που περιλαμβάνει στρεβλωτικές επιδοτήσεις ή την ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε προσφέροντα ο οποίος έχει λάβει στρεβλωτική επιδότηση.

Ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις προτάθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2021 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2022. Ο νέος αυτός κανονισμός άρχισε να ισχύει τον Ιανουάριο του 2023

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3824/MEX_23_3824_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο