Καταπολέμηση της παράνομης αλιείας: Η Επιτροπή χαρακτηρίζει το Καμερούν ως μη συνεργαζόμενη χώρα

Η Επιτροπή αποφάσισε να χαρακτηρίσει το Καμερούν ως μη συνεργαζόμενη χώρα στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, δίνοντάς του τη λεγόμενη «κόκκινη κάρτα». Εφεξής, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα αρνούνται να εισαγάγουν αλιευτικά προϊόντα από το Καμερούν ακόμα και όταν συνοδεύονται από πιστοποιητικά αλιευμάτων που έχουν επικυρωθεί από τις εθνικές αρχές.

Η απόφαση βασίζεται στον «κανονισμό ΠΛΑ» της ΕΕ, ο οποίος διασφαλίζει ότι μόνο τα νομίμως αλιευόμενα αλιευτικά προϊόντα μπορούν να εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ. Η καταχώριση του Καμερούν βασίζεται στις συνεχιζόμενες σοβαρές ελλείψεις που είχαν επισημανθεί σε κοινοποίηση που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, η οποία ήδη προειδοποιούσε για το ενδεχόμενο χαρακτηρισμού του Καμερούν ως μη συνεργαζόμενης χώρας. Ειδικότερα, βασίζεται στην αδυναμία των αρχών του Καμερούν να διασφαλίσουν επαρκή έλεγχο του εθνικού αλιευτικού στόλου και να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τον τερματισμό και την πρόληψη των δραστηριοτήτων ΠΛΑ αλιείας. Το Καμερούν συνέχισε να νηολογεί αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται εκτός των υδάτων του, συμπεριλαμβανομένου ενός σκάφους ΠΛΑ αλιείας, ενώ υπάρχει πλήρης έλλειψη παρακολούθησης των δραστηριοτήτων τους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_7890/IP_22_7890_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο