Κώδικας δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση: Το νέο Κέντρο Διαφάνειας παρέχει για πρώτη φορά πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο

Τα υπογράφοντα μέρη του κώδικα δεοντολογίας του 2022 για την παραπληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημαντικών διαδικτυακών πλατφορμών (Google, Meta, Microsoft, TikTok, Twitter), εγκαινίασαν το νέο Κέντρο Διαφάνειας και δημοσίευσαν για πρώτη φορά τις βασικές εκθέσεις σχετικά με το πώς εφαρμόζουν στην πράξη τις δεσμεύσεις του κώδικα. Το νέο Κέντρο Διαφάνειας, μέσω ενός ενιαίου αποθετηρίου στο οποίο οι πολίτες, οι ερευνητές και οι ΜΚΟ της ΕΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση και να τηλεφορτώνουν πληροφορίες, θα διασφαλίσει την προβολή των προσπαθειών που καταβάλλουν τα υπογράφοντα μέρη για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του κώδικα, καθώς και τη σχετική λογοδοσία τους.

Σε αυτές τις βασικές εκθέσεις, οι πλατφόρμες παρέχουν για πρώτη φορά πληροφορίες και εκτενή αρχικά δεδομένα, για θέματα όπως: το ύψος των διαφημιστικών εσόδων που δεν επέτρεψαν να διοχετευθεί σε φορείς παραπληροφόρησης· τον αριθμό ή την αξία των πολιτικών διαφημίσεων που γίνονται δεκτές ή επισημαίνονται ή απορρίπτονται· τις συμπεριφορές χειραγώγησης που εντόπισαν (π.χ. δημιουργία και χρήση πλαστών λογαριασμών)· και πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο του ελέγχου γεγονότων και σε επίπεδο κρατών μελών.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε σχετικά: «Η δημοσίευση των πρώτων εκθέσεων του ανανεωμένου κώδικα κατά της παραπληροφόρησης αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, ενώ με χαρά διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι υπογράφοντες, μικροί και μεγάλοι, συμμετέχουν ενεργά σ’ αυτόν τον αγώνα. Χαίρομαι που για πρώτη φορά υποβάλλονται εκθέσεις σε επίπεδο χώρας, ωστόσο απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα για τους ερευνητές. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια και δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στις διαδικτυακές πλατφόρμες για την ποιότητα των πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι επαληθεύσιμες από ανεξάρτητους φορείς. Εκφράζω την απογοήτευσή μου για το γεγονός ότι η έκθεση του Twitter υστερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες εκθέσεις και αναμένω σοβαρότερη προσήλωση της εν λόγω πλατφόρμας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κώδικα. Η Ρωσία έχει επίσης εξαπολύσει έναν πόλεμο παραπληροφόρησης και οι πλατφόρμες πρέπει να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν προσέθεσε τα εξής: «Με τις σημερινές εκθέσεις κάνουμε ένα βήμα προόδου για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το επίπεδο ποιότητας ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τους πόρους που έχουν διαθέσει οι εταιρείες στο έργο αυτό. Είναι προς το συμφέρον όλων των υπογραφόντων μερών να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για πλήρη εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας κατά της παραπληροφόρησης, ενόψει των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Παρέχοντας πλήρη πρόσβαση στις σημερινές εκθέσεις, το Κέντρο Διαφάνειας δίνει την ευκαιρία σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών και των ΜΚΟ, να εξετάσουν τα διαθέσιμα δεδομένα και να ασκήσουν πιέσεις για συνεχή βελτίωση και λογοδοσία.»

Όλα τα υπογράφοντα μέρη υπέβαλαν εγκαίρως τις εκθέσεις τους, χρησιμοποιώντας ένα συμφωνημένο εναρμονισμένο υπόδειγμα υποβολής εκθέσεων, το οποίο καλύπτει όλες τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και τα μέτρα που έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πλήρως για το Twitter, του οποίου η έκθεση είναι ελλιπής, χωρίς πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις για την ενδυνάμωση της κοινότητας ελέγχου γεγονότων. Η επόμενη δέσμη εκθέσεων των κυριότερων διαδικτυακών πλατφορμών που υπογράφουν τον κώδικα αναμένεται τον Ιούλιο και θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα και πιο σταθερά δεδομένα που θα καλύπτουν 6 μήνες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_723/MEX_23_723_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο