Κυκλική οικονομία: Η Επιτροπή προτείνει νέα δικαιώματα των καταναλωτών και απαγόρευση της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας

Η Επιτροπή προτείνει την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τους καταναλωτές, ώστε να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές για την πράσινη μετάβαση. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν συνειδητές και φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές όταν αγοράζουν προϊόντα. Οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πόσο χρόνο έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει ένα προϊόν και πώς —και κατά πόσον— μπορεί να επισκευαστεί. Επιπλέον, οι κανόνες θα ενισχύσουν την προστασία των καταναλωτών από αναξιόπιστους ή ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, απαγορεύοντας την «προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας» και τις πρακτικές που παραπλανούν τους καταναλωτές σχετικά με την ανθεκτικότητα ενός προϊόντος.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2098/IP_22_2098_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο