Μια ενωσιακή προσέγγιση στην ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας*

enhance economic security

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος δημοσίευσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική ασφάλεια. Η κοινή ανακοίνωση εστιάζεται στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκύπτουν από ορισμένες οικονομικές ροές στο πλαίσιο των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και επιταχυνόμενων τεχνολογικών μεταβολών, με παράλληλη διατήρηση υψηλών επιπέδων οικονομικής εξωστρέφειας και δυναμισμού.

Η προτεινόμενη στρατηγική θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για την οικονομική ασφάλεια, με προώθηση της ενωσιακής οικονομικής βάσης και ανταγωνιστικότητας, με παροχή προστασίας έναντι των κινδύνων, και με συνεργασία με όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα χωρών για την αντιμετώπιση κοινών ανησυχιών και την εξυπηρέτηση κοινών συμφερόντων. Οι θεμελιώδεις αρχές της αναλογικότητας και της ακρίβειας θα καθοδηγούν τη λήψη μέτρων σχετικά με την οικονομική ασφάλεια.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3358/IP_23_3358_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο