Ουκρανία: Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ειδικής διευκόλυνσης για τη στήριξη της ανάκαμψης, της ανασυγκρότησης και του εκσυχρονισμού της Ουκρανίας

Facility to support Ukraine

Υπό το πρίσμα των καταστροφικών συνεπειών που έχει ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας για τον λαό, την οικονομία και τις υποδομές της Ουκρανίας, και δεδομένης της τεράστιας και πολύπλοκης πρόκλησης που αποτελούν η ανάκαμψη και η ανασυγκρότηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού μέσου που θα παρέχει συνεκτική, προβλέψιμη και ευέλικτη στήριξη στην Ουκρανία για την περίοδο 2024-2027, προσαρμοσμένου στις πρωτοφανείς προκλήσεις που υνεπάγεται η παροχή στήριξης σε μια εμπόλεμη χώρα. Η διευκόλυνση υπογραμμίζει τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ σχετικά με τη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στον συνεχιζόμενο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και στην πορεία της προς την προσχώρηση στην ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3355/IP_23_3355_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο