Μια Ευρώπη που στηρίζει: προς μια σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση

towards a modern and effective public administration

Η Επιτροπή εξέδωσε νέα ανακοίνωση για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού διοικητικού χώρου[1] (ComPAct), στην οποία προτείνει συγκεκριμένες δράσεις, που θα βοηθήσουν δημόσιες διοικήσεις να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία ComPAct είναι το πρώτο ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων που θέσπισε ποτέ η Επιτροπή για να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό των εθνικών διοικήσεων και να ενισχύσει τη διακρατική συνεργασία τους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν μαζί τις κοινές προκλήσεις.

Η υψηλή απόδοση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δημόσιων διοικήσεων είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών επιτόπου, για την εφαρμογή πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που ωφελούν τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις, και για τη διοχέτευση στρατηγικών επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Διευκολύνει σημαντικά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας διευρωπαϊκά.

Η καλύτερη εφαρμογή των ενωσιακών και εθνικών πολιτικών και η αυξημένη απόδοση των διοικήσεων θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες των Ευρωπαίων για λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια και θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5183/IP_23_5183_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο