Μία υγεία: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη των κρατών μελών για τον καθορισμό αντιμικροβιακών ουσιών που προορίζονται για τον άνθρωπο

Τα κράτη μέλη υποστήριξαν την κατάρτιση καταλόγου με τον οποίο θα καθορίζονται οι αντιμικροβιακές ουσίες που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων σε ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω αντιμικροβιακές ουσίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν σε ζώα. Η πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων που περιέχουν αυτές τις αντιμικροβιακές ουσίες θα απαγορεύεται. Μέσω αυτού του μέτρου, η ΕΕ διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των αντιμικροβιακών ουσιών που είναι υψίστης σημασίας για την ανθρώπινη υγεία. Η σημερινή έγκριση από τα κράτη μέλη αποτελεί πραγματικό ορόσημο στον αγώνα της ΕΕ κατά της μικροβιακής αντοχής.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε σχετικά: «Η μικροβιακή αντοχή είναι μια σιωπηρή πανδημία και η αντιμετώπισή της αποτελεί προτεραιότητα από την έναρξη της θητείας μου. Ο κατάλογος που ψηφίστηκε σήμερα, ο πρώτος του είδους του στην ΕΕ, αποτελεί ορόσημο σε παγκόσμιο επίπεδο και ταυτόχρονα ένα σημαντικό βήμα προόδου στην πολιτική μας προσέγγιση “Μία υγεία” για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς αντιμετωπίζουμε από κοινού την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη σημασία του περιβάλλοντος. Η σημερινή στήριξη από τα κράτη μέλη καταδεικνύει ότι η ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της μικροβιακής αντοχής και ότι είναι αποφασισμένη να αναλάβει πρωτοποριακή δράση στον τομέα αυτό».

Οι αντιμικροβιακές ουσίες που απαριθμούνται στην εν λόγω νομική πράξη καθορίστηκαν βάσει επιστημονικών συμβουλών που παρασχέθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη της ΕΕ, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και την Αρχή της ΕΕ για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Περισσότεροι από 30 επιστήμονες, μεταξύ των οποίων μικροβιολόγοι, κτηνίατροι και ιατροί με εμπειρία σε λοιμώδεις νόσους, συνέβαλαν σε αυτή την επιστημονική αξιολόγηση. Η Επιτροπή θα εγκρίνει επίσημα τον κατάλογο εντός των προσεχών εβδομάδων. Ο κατάλογος θα αρχίσει να εφαρμόζεται 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4309/MEX_22_4309_EN.pdf

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες σχετικές πληροφορίες στις ιστοσελίδες μας για τον κανονισμό της ΕΕ για τα κτηνιατρικά φάρμακα : https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/vet-meds-med-feed_en

και για τη δράση της ΕΕ σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή : https://health.ec.europa.eu/antimicrobial-resistance/eu-action-antimicrobial-resistance_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο