Νέο ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: μια νέα, πρωτοποριακή εποχή προστασίας και επιβολής των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην ΕΕ

Unitary Patent system in the EU

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας του ενιαίου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, χάρη στο οποίο θα είναι πιο απλό και πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις να προστατεύσουν τις καινοτομίες τους στην Ευρώπη και να αξιοποιήσουν τη διανοητική τους ιδιοκτησία. Το ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα ενισχύσει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και θα ολοκληρώσει την ενιαία αγορά διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αρχικά θα καλύψει 17 κράτη μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 80 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή και σε άλλα κράτη μέλη στο μέλλον.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3004/IP_23_3004_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο