Προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων: Η τελική έκθεση επιβεβαιώνει ότι το SURE ήταν ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας και για τη στήριξη της ανάκαμψης

Protecting jobs and workers

Το 2020, το μέσο SURE της Επιτροπής, ύψους σχεδόν 100 δισ. EUR, το οποίο σχεδιάστηκε για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19, στήριξε περίπου 31,5 εκατομμύρια μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους και περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Το SURE παρότρυνε αποτελεσματικά τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ευρέα και φιλόδοξα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοια μέτρα σε εθνικό επίπεδο, τα οποία έδωσαν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διατηρήσουν τους εργαζομένους και τις δεξιότητες, ενώ στήριξαν τους αυτοαπασχολούμενους.

Η τελική εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του μέσου SURE δείχνει ότι ήταν ζωτικής σημασίας τόσο για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας το 2020 όσο και για τη διευκόλυνση της ταχείας οικονομικής ανάκαμψης το 2021, η οποία ήταν ταχύτερη από ό,τι σε προηγούμενες κρίσεις. Το SURE, το ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3024/IP_23_3024_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο