Νέο θεματολόγιο για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική

EU Relations with Latin America and the Caribbean

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία καθορίζεται ένα νέο θεματολόγιο όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Το εν λόγω θεματολόγιο προτείνει μια ισχυρότερη και εκσυγχρονισμένη στρατηγική εταιρική σχέση, μέσω της ενισχυμένης πολιτικής δέσμευσης, της τόνωσης του εμπορίου και των επενδύσεων και της οικοδόμησης πιο βιώσιμων, δίκαιων και διασυνδεδεμένων κοινωνιών μέσω των επενδύσεων της Global Gateway.

Η πρόεδρος, κ. Όυρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΛΑΚ είναι σημαντικότερη από ποτέ. Είμαστε βασικοί σύμμαχοι στην ενίσχυση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης, στην από κοινού υπεράσπιση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Έχουμε επίσης συμφέρον στο να ενισχύσουμε την πολιτική μας εταιρική σχέση και δέσμευση, να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και να προωθήσουμε έναν χωρίς αποκλεισμούς, ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Global Gateway θα τονώσει επίσης τις επενδύσεις και τη στενότερη συνεργασία.»

Η ανακοίνωση, η οποία δρομολογήθηκε πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-CELAC που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 17 και 18 Ιουλίου, αποσκοπεί στην αναπροσαρμογή και στην ανανέωση των διπεριφερειακών σχέσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3045/IP_23_3045_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο