Νέοι κανόνες για την καταναλωτική πίστη στην ΕΕ

New rules for consumer credits in the EU

Από την Κυριακή 19 Νοεμβρίου, τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες της ΕΕ για την καταναλωτική πίστη με σκοπό την προστασία των καταναλωτών. Στο εξής, οι καταναλωτές που χρηματοδοτούν την αγορά υπηρεσιών ή αγαθών μέσω πιστώσεων θα έχουν καλύτερη επίγνωση του κόστους που αντιμετωπίζουν και θα προστατεύονται καλύτερα από τους κινδύνους των νέων μορφών πίστωσης που προσφέρονται στο διαδίκτυο, όπως τα συστήματα «αγόρασε τώρα, πλήρωσε μετά». Ανεξάρτητα από το αν οι καταναλωτές αποκτούν αυτοκίνητο με χρηματοδοτική μίσθωση ή χρηματοδοτούν τις διαδικτυακές αγορές τους, τις διακοπές τους ή εργασίες που σχετίζονται με την ανακαίνιση κατοικιών, με τη νέα νομοθεσία είναι λιγότερο πιθανό να καταλήξουν υπερχρεωμένοι.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε σχετικά: «Η καταναλωτική πίστη μπορεί να καταστήσει όλα τα είδη αγαθών και έργων οικονομικά προσιτά σε πολλούς πελάτες. Ωστόσο, εάν το κόστος της πίστωσης είναι υπερβολικό ή οι όροι της είναι ασαφείς ή οι συνέπειές της δεν αξιολογούνται προσεκτικά, η πίστωση μπορεί να καταστεί επικίνδυνη. Με την έναρξη ισχύος των κανόνων, διευκολύνουμε τους καταναλωτές να αποφεύγουν τέτοιους κινδύνους και να παραμένουν ασφαλείς.»

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε τα εξής: «Η ψηφιοποίηση έχει αλλάξει ριζικά τον τομέα της δανειοδότησης. Οι νέοι κανόνες προετοιμάζουν το έδαφος για το μέλλον και αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, για παράδειγμα με τους νέους τρόπους ψηφιακής δημοσιοποίησης πληροφοριών και αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών, και διασφαλίζουν ότι οι γρήγορες πιστωτικές λύσεις που ακμάζουν στο διαδίκτυο προσφέρουν την ίδια προστασία με τα παραδοσιακά είδη πιστώσεων».
Τα κράτη μέλη καλούνται να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 20 Νοεμβρίου 2025.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_5867/MEX_23_5867_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για την καταναλωτική πίστη είναι διαθέσιμες εδώ : https://commission.europa.eu/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/credit/consumer-credit_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο