Οι επιδόσεις της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας βελτιώνονται σταθερά αλλά με διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ των κρατών μελών

Europe's innovation performance steadily improving

Οι επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της καινοτομίας εξακολουθούν να βελτιώνονται με σταθερό ρυθμό, φθάνοντας σε αύξηση 10 % από το 2017 και σε αύξηση 0,5 % μεταξύ 2023 και 2024. Σύμφωνα με την έκδοση του 2024 του ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία (EIS) που δημοσιεύτηκε σήμερα, τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ενισχύσει τις επιδόσεις τους στον τομέα της καινοτομίας, αλλά η αύξηση ποικίλλει σημαντικά από το ένα στο άλλο.

Κύρια πορίσματα
Μεταξύ του 2023 και του 2024, οι εθνικές επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας αυξήθηκαν σε 15 κράτη μέλη, ενώ μειώθηκαν για μια άλλη ομάδα 11. Η Κροατία παρέμεινε σταθερή.

Σε σύγκριση με την τελευταία έκδοση:

  • Η Δανία παραμένει η πλέον καινοτόμος χώρα της ΕΕ, ακολουθούμενη από τη Σουηδία, η οποία ηγήθηκε της κατάταξης μεταξύ 2017-2022.
  • Δύο χώρες ανήκουν πλέον σε διαφορετική ομάδα επιδόσεων. Η Εσθονία έγινε ισχυρός καινοτόμος ακολουθώντας ένα σταθερό αναπτυξιακό μοντέλο από το 2017. Το Βέλγιο, το οποίο κατείχε ηγετική θέση στον τομέα της καινοτομίας το 2023, μετακινήθηκε στην κατηγορία των « ισχυρών φορέων καινοτομίας», αν και διατήρησε την πέμπτη θέση του στις κατατάξεις συνολικά.

Μια ευρύτερη ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων άλλων ευρωπαϊκών χωρών και επιλεγμένων παγκόσμιων ανταγωνιστών, δείχνει ένα μεταβαλλόμενο διεθνές τοπίο. Η Ελβετία είναι η πιο καινοτόμος ευρωπαϊκή χώρα και η Νότια Κορέα παραμένει ο πιο καινοτόμος παγκόσμιος ανταγωνιστής το 2024, ενώ η Κίνα έχει υπερβεί την Ιαπωνία και γεφυρώνει σταδιακά το χάσμα με την ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_3666/IP_24_3666_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο