Ουκρανία: 3,4 δισ. ευρώ προχρηματοδότησης REACT-EU στα κράτη μέλη που υποδέχονται πρόσφυγες που εγκαταλείπουν την Ουκρανία

Προκειμένου να στηρίξει τα κράτη μέλη που υποδέχονται και φιλοξενούν πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα την αύξηση κατά 3,4 δισ. ευρώ της συνολικής προχρηματοδότησης από τη Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU). Όταν εγκριθεί από τους συννομοθέτες, αυτή η άμεση διοχέτευση ρευστότητας, σε συνδυασμό με την ευελιξία που εισήγαγε η δράση συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE), θα επιταχύνει την πρόσβαση των κρατών μελών σε κονδύλια τα οποία θα μπορούν να δαπανήσουν για υποδομές, στέγαση, εξοπλισμό, καθώς και υπηρεσίες απασχόλησης, εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης, υγειονομικής περίθαλψης και παιδικής μέριμνας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1961/IP_22_1961_EL.pdf

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/23-03-2022-ukraine-eur3-4-billion-react-eu-pre-financing-to-member-states-welcoming-refugees-fleeing-ukraine

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο