Πολιτική συμφωνία σχετικά με νέο μέσο αποτροπής μέτρων εξαναγκασμού για την καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή

Political agreement on Anti Coercion Instrument

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το μέσο αποτροπής μέτρων εξαναγκασμού (ACI). Αυτό το νέο εργαλείο θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιδρά στον οικονομικό εξαναγκασμό και, ως εκ τούτου, να υπερασπίζεται καλύτερα τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της στην παγκόσμια σκηνή.

Το ACI έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για να λειτουργεί αποτρεπτικά κατά κάθε πιθανού οικονομικού εξαναγκασμού. Εάν, παρόλ’ αυτά, λάβει χώρα οικονομικός εξαναγκασμός, ο ACI παρέχει μια δομή που επιτρέπει στην τρίτη χώρα να σταματήσει τα μέτρα καταναγκασμού, μέσω διαλόγου και συνεργασίας. Ωστόσο, εάν η συνεργασία αποτύχει, το μέτρο παρέχει στην ΕΕ και πρόσβαση σε ευρύ φάσμα πιθανών αντιμέτρων κατά μιας χώρας που ασκεί εξαναγκασμό. Σε αυτά περιλαμβάνονται η επιβολή δασμών, περιορισμοί στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, και περιορισμοί στην πρόσβαση σε άμεσες ξένες επενδύσεις ή δημόσιες συμβάσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3046/IP_23_3046_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο