Προάσπιση της δημοκρατίας: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με την προστασία της δημοκρατικής σφαίρας της ΕΕ από συγκεκαλυμμένες εξωτερικές παρεμβάσεις

Η Επιτροπή ξεκίνησε χθες δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επικείμενη πρωτοβουλία για την προάσπιση της δημοκρατίας, την οποία ανακοίνωσε η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2022. Η διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 13 Απριλίου 2023, θα συγκεντρώσει τις απόψεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το τι χρειάζεται για να προστατευτεί η δημοκρατική σφαίρα της ΕΕ από εξωτερικές παρεμβάσεις και να ενισχυθεί η δημοκρατική ανθεκτικότητα.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Θα τροφοδοτήσει την πρωτοβουλία για την προάσπιση της δημοκρατίας, την οποία η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει πριν από το καλοκαίρι του 2023. Η πρωτοβουλία αυτή θα περιλαμβάνει συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία των δημοκρατιών μας από οντότητες που χρηματοδοτούνται από τρίτες χώρες ή συνδέονται με αυτές και ασκούν οικονομικές δραστηριότητες στην ΕΕ που ενδέχεται να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και τη δημοκρατική σφαίρα. Θα έχει επίσης ως στόχο την προώθηση της διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, καθώς και την επανεξέταση των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_943/MEX_23_943_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο