Πρώτη οδός μετάβασης που σχεδιάστηκε από κοινού με τη βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών για ένα ανθεκτικό, πράσινο και ψηφιακό τουριστικό οικοσύστημα

Η Επιτροπή παρουσίασε την οδό μετάβασης για τον τουρισμό κατά τη διάρκεια των Ημερών Βιομηχανίας της ΕΕ. Η οδός μετάβασης είναι ένα σχέδιο που δημιουργήθηκε από κοινού με φορείς του τουριστικού οικοσυστήματος και περιγράφει βασικές δράσεις, στόχους και προϋποθέσεις για την επίτευξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας του τομέα. Η Επιτροπή κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετάσχουν στην εφαρμογή της.

Η οδός μετάβασης καλεί την τουριστική κοινότητα να υλοποιήσει μέτρα που αφορούν είκοσι επτά τομείς, μεταξύ των οποίων:

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_850/IP_22_850_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο