Ψηφιακή κυριαρχία: Η Επιτροπή προτείνει πράξη για τα μικροκυκλώματα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ημιαγωγών και την ενίσχυση της τεχνολογικής υπεροχής της Ευρώπης

Η Επιτροπή πρoτείνει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την επίτευξη της ασφάλειας του εφοδιασμού, της ανθεκτικότητας και της τεχνολογικής υπεροχής της ΕΕ σε τεχνολογίες και εφαρμογές ημιαγωγών. Η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και θα συμβάλει στην επίτευξη τόσο της ψηφιακής όσο και της πράσινης μετάβασης.

Οι πρόσφατες παγκόσμιες ελλείψεις ημιαγωγών οδήγησαν σε κλείσιμο εργοστασίων σε ευρύ φάσμα τομέων, από τα αυτοκίνητα έως τις συσκευές υγειονομικής περίθαλψης. Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, για παράδειγμα, η παραγωγή σε ορισμένα κράτη μέλη μειώθηκε κατά το ένα τρίτο το 2021. Αυτό κατέστησε εμφανέστερη την ακραία παγκόσμια εξάρτηση της αξιακής αλυσίδας των ημιαγωγών από πολύ περιορισμένο αριθμό παραγόντων σε ένα πολύπλοκο γεωπολιτικό πλαίσιο. Ωστόσο, κατέδειξε επίσης τη σημασία των ημιαγωγών για ολόκληρη την ευρωπαϊκή βιομηχανία και κοινωνία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_729/IP_22_729_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο