Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για την ενίσχυση των συνόρων και τη μετανάστευση

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να τριπλασιαστεί σχεδόν η χρηματοδότηση για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων σε 34,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 13 δισ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο.

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί απάντηση στις αυξανόμενες προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια, με πιο ευέλικτα χρηματοδοτικά μέσα για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων σχετικά με τη μετανάστευση και την προστασία των συνόρων στον πυρήνα του νέου προϋπολογισμού. Θα δημιουργηθεί νέο χωριστό ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα ενισχυθεί περισσότερο με ένα νέο μόνιμο σώμα περίπου 10 000 συνοριοφυλάκων. Το νέο ταμείο για τα σύνορα θα συμβάλει επίσης στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη χρηματοδοτώντας τον εξοπλισμό των εν λόγω ελέγχων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4106_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο