Στα μέσα της διάρκειας ζωής του, ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εξακολουθεί να παράγει αποτελέσματα σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων

Recovery and Resilience Facility

Η Επιτροπή παρουσίασε την ενδιάμεση αξιολόγηση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), του μέσου ανάκαμψης της ΕΕ που βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου NextGenerationEU (NGEU), ύψους 800 δισ. ευρώ.

Πρωτοφανής στην κλίμακα και τη φιλοδοξία του, ο ΜΑΑ θεσπίστηκε τον Φεβρουάριο του 2021 και έχει στόχο, αφενός, να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανακάμψουν από την πανδημία COVID-19 και να ενισχύσει την ανθεκτικότητά τους, και, αφετέρου, να κάνει τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας πιο πράσινες, πιο ψηφιακές και πιο ανταγωνιστικές· εν ολίγοις, κατάλληλες για το μέλλον. Ο ΜΑΑ διαδραματίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση επειγουσών προκλήσεων, όπως οι δευτερογενείς επιπτώσεις του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_943/IP_24_943_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο