Συχνές ερωτήσεις: Σύσταση του Συμβουλίου για την εντατικοποίηση των δράσεων της ΕΕ για την καταπολέμηση της ΜΑ στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»

combat AMR in a One Health approach
  1. Τι είναι η μικροβιακή αντοχή (ΜΑ) και γιατί συνιστά «σιωπηρή πανδημία»;

Μικροβιακή αντοχή (ΜΑ) είναι η ικανότητα των μικροοργανισμών να επιβιώνουν ή να αναπτύσσονται παρά την παρουσία αντιμικροβιακής ουσίας που κανονικά αναστέλλει ή σκοτώνει τον εν λόγω μικροοργανισμό.

Η ΜΑ προκαλεί περισσότερους από 35.000 θανάτους κάθε χρόνο στην ΕΕ / στον ΕΟΧ. Η συνεχιζόμενη αύξηση της ΜΑ θα οδηγήσει σε περίπου 10 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο και σε μείωση κατά 2 % έως 3,5 % του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ενώ θα κοστίσει στην παγκόσμια οικονομία έως και 100 τρισ. δολάρια ΗΠΑ έως το 2050.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_1845/QANDA_23_1845_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο