Συνάντηση της Επιτρόπου Ντάλι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό την ενίσχυση των πολιτικών της ΕΕ για την αναπηρία

strengthen EU disability policies

Την 31η Μαΐου, η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι συναντήθηκε με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τους οποίους εξέτασε την εφαρμογή από την ΕΕ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ συζήτησαν επίσης την εφαρμογή της στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους των πολιτικών της ΕΕ. Η στρατηγική επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν το δικαίωμα πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία, εντός και εκτός της ΕΕ.

H Επίτροπος κ. Ντάλι υπογράμμισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ορίσουν συντονιστές για θέματα αναπηρίας, υπεύθυνους για την εφαρμογή της Σύμβασης. Από την πλευρά της, φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μια ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας. Η κάρτα θα εξασφαλίζει στα άτομα με αναπηρία πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους σε υπηρεσίες πολιτισμού, αναψυχής, αθλητισμού και μεταφορών σε διασυνοριακό επίπεδο. Εντός του έτους, η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη σχετικά με την ανεξάρτητη διαβίωση και την ένταξη στην κοινότητα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3002/MEX_23_3002_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο