Συνέχεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης: Ομάδα Πολιτών διατυπώνει 23 συστάσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στην ΕΕ

Από τις 10 ως τις 12 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή διοργάνωσε στις Βρυξέλλες την καταληκτική συνεδρίαση της πρώτης Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών, η οποία έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι δράσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στην ΕΕ. Πρόκειται για την πρώτη από μια νέα γενιά Ομάδων Πολιτών που θα δώσουν συνέχεια στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, ενσωματώνοντας συμμετοχικές και διαβουλευτικές πρακτικές στη διαδικασία χάραξης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ορισμένους βασικούς τομείς.

Η μείωση των αποβλήτων, και ιδίως της σπατάλης τροφίμων, αποτελεί αντικείμενο νομοθετικής πρότασης που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2023, σύμφωνα με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τις προτάσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Μετά από τρία σαββατοκύριακα συζητήσεων, με τη συμμετοχή περίπου 150 πολιτών που επελέγησαν τυχαία και οι οποίοι εκπροσωπούν την πολυμορφία του ευρωπαϊκού πληθυσμού, η Ομάδα Πολιτών διατύπωσε 23 συστάσεις για την τόνωση των εν εξελίξει προσπαθειών μείωσης της σπατάλης τροφίμων, ενισχύοντας τη συνεργασία στην αξιακή αλυσίδα των τροφίμων, ενθαρρύνοντας σχετικές πρωτοβουλίες στη βιομηχανία τροφίμων και στηρίζοντας την αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών.

Οι συστάσεις της Ομάδας Πολιτών θα συμπληρώσουν την εκτίμηση επιπτώσεων και την ανοικτή δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε η Επιτροπή σχετικά με την πρωτοβουλία της ΕΕ για την αναθεώρηση της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα θέτοντας δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_823/MEX_23_823_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο