Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή προτείνει στόχο μηδενικών εκπομπών για τα νέα αστικά λεωφορεία έως το 2030 και μείωση εκπομπών κατά 90 % για τα νέα φορτηγά έως το 2040

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε φιλόδοξους νέους στόχους εκπομπών CO2 για τα νέα βαρέα οχήματα από το 2030 και μετά. Οι στόχοι αυτοί θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 στον τομέα των μεταφορών ―τα φορτηγά, τα αστικά λεωφορεία και τα λεωφορεία μεγάλων αποστάσεων είναι υπεύθυνα για πάνω από το 6 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ και για πάνω από το 25 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από οδικές μεταφορές. Αυτά τα ενισχυμένα πρότυπα εκπομπών θα διασφαλίσουν ότι αυτό το τμήμα του τομέα των οδικών μεταφορών συμβάλλει στη μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και τη μηδενική ρύπανση.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_762/IP_23_762_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο