Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Αναθεώρηση των προτύπων εκπομπών CO 2 για βαρέα οχήματα

  1. Γιατί είναι αναγκαία η θέσπιση αυστηρότερων προτύπων CO2 για τα βαρέα οχήματα;

Ο τομέας των οδικών μεταφορών αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα πέμπτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ και αποτελεί την πρωταρχική αιτία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα. Πολίτες, πόλεις και καταναλωτές επιθυμούν να περάσουν στην πράσινη κινητικότητα. Ωστόσο, οι μεταφορές είναι ο μόνος τομέας στην ΕΕ στον οποίο οι εκπομπές συνεχίζουν να αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Τα βαρέα οχήματα, όπως φορτηγά, αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, ευθύνονται για πάνω από το 25 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές στην ΕΕ και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 6 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Οι εκπομπές αυτές εξακολουθούν να αυξάνονται, ιδίως στις εμπορευματικές μεταφορές. Αυτή η ανοδική τάση οφείλεται, κυρίως, στην αυξανόμενη ζήτηση οδικών μεταφορών, η οποία αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_763/QANDA_23_763_EL.pdf 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο