Ταξίδια στη διάρκεια της πανδημίας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση επικαιροποιημένου πλαισίου για την περαιτέρω διευκόλυνση των ταξιδιών στην ΕΕ

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο, σήμερα το πρωί, ενός επικαιροποιημένου πλαισίου για τα ταξίδια στην ΕΕ, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής στα τέλη του 2021. Οι επικαιροποιήσεις θα διευκολύνουν περαιτέρω τα ταξίδια από χώρες εκτός της ΕΕ προς την ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας, τα αυξανόμενα παγκοσμίως ποσοστά εμβολιασμού και τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων, καθώς και την αναγνώριση όλο και περισσότερων πιστοποιητικών που εκδίδονται από τρίτες χώρες ως ισοδύναμων με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πλαίσιο που συμφωνήθηκε σήμερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ξανανοίξουν και για όσους έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο, για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης στον κατάλογο έκτακτης χρήσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να υποδέχονται όσους έχουν εμβολιαστεί με εμβόλια εγκεκριμένα από την ΕΕ. Οι εμβολιασμένοι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν λάβει την τελευταία δόση της αρχικής σειράς εμβολιασμού τουλάχιστον 14 ημέρες και όχι πάνω από 270 ημέρες πριν από την άφιξή τους ή να έχουν λάβει πρόσθετη («αναμνηστική») δόση. Επιπλέον, όσοι έχουν αναρρώσει από τη νόσο COVID-19 εντός των 180 ημερών που προηγούνται του ταξιδιού τους στην ΕΕ θα μπορούν να ταξιδέψουν στην ΕΕ, εάν μπορούν να αποδείξουν την ανάρρωσή τους με ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ ή πιστοποιητικό τρίτης χώρας που θεωρείται ισοδύναμο με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ.

Οι επικαιροποιήσεις διευκρινίζουν επίσης ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλεται η διενέργεια τεστ ή πρόσθετες απαιτήσεις σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών που ταξιδεύουν με ενήλικα. Όσα άτομα ταξιδεύουν από χώρα ή έδαφος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο χωρών από τις οποίες θα πρέπει να είναι δυνατές όλες οι μετακινήσεις και τα οποία διαθέτουν αποδεικτικό αρνητικού τεστ PCR θα πρέπει επίσης να μπορούν να ταξιδέψουν στην ΕΕ. Όσοι έχουν ουσιαστικό λόγο να έρθουν στην Ευρώπη, οι πολίτες της ΕΕ και οι επί μακρόν διαμένοντες, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, θα πρέπει να διατηρήσουν τη δυνατότητα εισόδου στην ΕΕ όπως και στο παρελθόν. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν πρόσθετα μέτρα για τους εν λόγω ταξιδιώτες, όπως τεστ PCR πριν από την αναχώρηση ή κατά την άφιξή τους. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εφαρμόσουν τις αλλαγές αυτές από την 1η Μαρτίου 2022. Εναπόκειται τώρα στα κράτη μέλη της ΕΕ να υλοποιήσουν τις αλλαγές και να τις εφαρμόσουν με συντονισμένο τρόπο.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη σύσταση του Συμβουλίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους με σκοπό την πλήρη μετάβαση σε μια προσωποκεντρική προσέγγιση.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1282/MEX_22_1282_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο