Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2023: επιβράδυνση της δυναμικής της ανάπτυξης σε ένα πλαίσιο μειούμενου πληθωρισμού και εύρωστης αγοράς εργασίας

Summer Economic Forecast

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τις θερινές οικονομικές προβλέψεις 2023.

Η οικονομία της ΕΕ εξακολουθεί να αναπτύσσεται, αν και με μειωμένη δυναμική. Η προβλεπόμενη ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ αναθεωρείται σε 0,8 % το 2023, από 1 % στις εαρινές προβλέψεις, και σε 1,4 % το 2024, από 1,7 %. Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ αναθεωρείται κι αυτή σε 0,8 % το 2023 (από 1,1 %) και σε 1,3 % το 2024 (από 1,6 %).

Ο πληθωρισμός αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων. Ο πληθωρισμός βάσει του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) προβλέπεται τώρα να ανέλθει σε 6,5 % το 2023 (έναντι 6,7 % που προβλεπόταν την άνοιξη) και σε 3,2 % το 2024 (έναντι 3,1 %) στην ΕΕ. Στη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει το 5,6 % το 2023 (έναντι 5,8 %) και το 2,9 % το 2024 (έναντι 2,8 %).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4408/IP_23_4408_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο