Βιώσιμη κατανάλωση: Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πρώτες εκθέσεις προόδου στο πλαίσιο της Δέσμευσης για την Πράσινη Κατανάλωση

Ένα χρόνο αφού εγκαινιάστηκε η Δέσμευση για την Πράσινη Κατανάλωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τις πρώτες εκθέσεις προόδου των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτή. Η εν λόγω πρωτοβουλία παροτρύνει τις εταιρείες να αναλάβουν εθελοντική δέσμευση για την περαιτέρω στήριξη της βιώσιμης κατανάλωσης, πέραν των απαιτήσεων που επιτάσσει ο νόμος. Διάφορες εταιρείες, όπως οι Ceconomy, Colruyt Group, Décathlon, Engie, Erste Group, LEGO, L’Oréal, Phillips και Renewd υπέβαλαν εκθέσεις σχετικά με την πρόοδό τους στις βασικές δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβαν. Ορισμένες από τις πρακτικές που εισήγαγαν είναι η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού και η ενίσχυση της προβολής των βιώσιμων προϊόντων από τους λιανεμπόρους.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε σχετικά: «Πέρυσι καλέσαμε εταιρείες όλων των μεγεθών να συνεισφέρουν στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να κάνουν πιο οικολογικές επιλογές. Σήμερα, χαίρομαι που βλέπω τις πρώτες εκθέσεις προόδου, οι οποίες εξασφαλίζουν πιο διαφανή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις δράσεις των εταιρειών για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και τη βελτίωση της βιωσιμότητας των προϊόντων. Παροτρύνω και άλλες εταιρείες να ενταχθούν στη δέσμευσή μας. Μόνο μέσα από τη συνεργασία θα μπορέσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη ώθηση στη βιώσιμη κατανάλωση στην ΕΕ.» 

Αξιοποιώντας την επιτυχία αυτή, η Επιτροπή καλεί τώρα περισσότερες εταιρείες να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακά τους, αναλαμβάνοντας παράλληλα δέσμευση για τουλάχιστον μία πτυχή της βιώσιμης κατανάλωσης στο πλαίσιο της Δέσμευσης για τη Βιώσιμη Κατανάλωση: τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, τη μετάβαση σε ένα πιο κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο και/ή τον σεβασμό των πτυχών της κοινωνικής βιωσιμότητας.

Η Δέσμευση ήταν το πρώτο έργο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου για τους καταναλωτές.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4612/MEX_22_4612_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή στη Δέσμευση για τη Βιώσιμη Κατανάλωση είναι διαθέσιμες στην ειδική ιστοσελίδα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο