Ξεκινά ο πρώτος κύκλος συνεργασίας και παρακολούθησης για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος πολιτικής 2030 Ψηφιακή Δεκαετία της ΕΕ

Έχει τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα πολιτικής 2030 Ψηφιακή Δεκαετία, ένας μηχανισμός παρακολούθησης και συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030.

Για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν θέσει από κοινού συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους στους τέσσερις βασικούς τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων, των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσιμότητας, της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και των επιγραμμικών δημόσιων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διακήρυξη σχετικά με τα ευρωπαϊκά ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές. Οι σκοποί και οι στόχοι συνοδεύονται από κυκλική διαδικασία συνεργασίας που αρχίζει σήμερα, με σκοπό τον απολογισμό της προόδου και τον καθορισμό οροσήμων ώστε να επιτευχθούν έως το 2030. Το πρόγραμμα δημιουργεί επίσης ένα νέο πλαίσιο για πολυκρατικά έργα που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ψηφιακές πρωτοβουλίες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_74/IP_23_74_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο